Începând de astăzi cei care nu şi-au achitat taxele şi impozitele vor plăti penalităţi de întârziere în valoare de 2% pentru fiecare lună sau fracţie de lună. Din luna octombrie, Municipalitatea va începe şi transmiterea somaţiilor către contribuabilii care nu şi-au achitat taxele şi impozitele. Fiecare rău-platnic va primi două înştiinţări, înainte de a fi executat silit.