Biroul Băncii Mondiale din România şi Primăria Municipiului Braşov au semnat un acord de servicii de asistenţă tehnică, menit să ajute Braşovul să-şi valorifice poziţia geografică şi potenţialul pentru a-şi revitaliza modelul de dezvoltare şi pentru a promova inovaţia.

Acordul este valabil pentru următorii trei ani şi are o valoare de 900.000 de euro.

Serviciile de asistenţă tehnică acordate de Banca Mondială se vor concentra pe trei componente principale: consolidarea capacităţii de planificare şi gestionare a investiţiilor de capital, crearea cadrului pentru planificare spaţială şi regenerarea urbană şi creşterea   competitivităţii economice şi activităţilor de cercetare în Braşov şi în zona metropolitană.

Banca Mondială are date foarte precise despre Braşov, pentru că oraşul a făcut parte dintr-o analiză amănunţită pe care au realizat-o în ceea ce priveşte oraşele atractive din România.

Banca Mondială nu fost niciodată considerată o bancă privată sau comercială, pentru că nu are relaţii decât cu guvernele tărilor membre și reprezintă cea mai importantă sursă de asistență acordată pentru dezvoltare din lume.

Banca Mondială şi-a deschis biroul în România în anul 1991. De atunci,  a furnizat finanţări în valoare de peste 13,6 miliarde USD, reprezentând împrumuturi, garanţii şi granturi în toate sectoarele de activitate ale economiei româneşti.