Judeţul Braşov are şase grupuri de acţiune locală cărora li s-a aprobat, de curând, o finanţare europeană ce totalizează aproape opt milioane de euro. Pe bază de concurs de proiecte, aceşti bani vor fi alocaţi Primăriilor din zonele pe care le acoperă fiecare grup de acţiune locală în parte. Schimbarea strategiei privind accesarea de fonduri europene la nivelul localităţilor din mediul rural, dar şi realizarea unui plan pentru managementul deşeurilor, care să genereze proiecte cu finanţare de la Uniunea Europeană - acestea sunt principalele obiective ale comisiei pentru turism, servicii, protecţia mediului, ecologie şi silvicultură din cadrul Consiliului Judeţean Braşov. „Trebuie să sprijinim prin Agenţia de Dezvoltare Durabilă proiecte fezabile cu bani de la Uniunea Europeană. Trebuie să-I chemăm pe primari la discuţii,  să vedem cum elaborează un proiect şi dacă au şanse reale pt a primi finanţare europeană”, a declarat Roxana Mînzatu, preşedintele comisiei pentru turism şi servicii, protecţia mediului, ecologie şi silvicultură, din cadrul Consiliului Judeţean. Informarea corectă a primarilor privind accesarea de fonduri europene, realizarea rampelor ecologice, a staţiilor de transfer şi a centrelor de colectare sunt alte priorităţi ale consilierilor judeţeni, membri ai comisiei de specialitate.