Incepand din 01.01.2014, contribuabilii persoane fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor (inchiriere, inchirierea locuintelor proprietate personala in scop turistic, arenda) datoreaza, indiferent de alte categorii de venit pe care le realizeaza,  impozit (16%) si contributie de asigurari sociale de sanatate, in cota de 5,5% din baza lunară de calcul.


 Pana la data de 31.12.2013, persoanele care realizeaza, pe langa veniturile din cedarea folosintei bunurilor, si venituri din salarii /  venituri asimilate salariilor / venituri din pensii / venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj / venituri din activitati independente, cu exceptia celor din drepturi de proprietate intelectuala / venituri din silvicultură şi piscicultură / venituri agricole, nu datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate asupra venitului din cedarea folosintei bunurilor.
    

Baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate datorata incepand cu 01.01.2014 pentru venituri din cedarea folosintei bunurilor, este:
-    diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut, in cazul inchirierii / arendarii impozitate pe baza cotei forfetare de cheltuiala de 25%;
-    diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, in cazul inchirierii / inchirierii in scop turistic / arendarii impozitate in sistem real, ca urmare a optiunii contribuabilului
-    valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la cele 12 luni ale anului, in cazul inchirierii in scop turistic impozitata la norma de venit.
Baza de calcul lunara pentru contributia de asigurari sociale de sanatate datorata asupra acestei categorii de venituri nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia si nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.
Persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor nu datorează contribuţie de asigurări sociale (la sistemul de pensii).

Contribuabilii care obtin venituri din inchiriere vor fi obligati sa efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale, in baza deciziei de impunere pentru plati anticipate. În decizia de impunere, prin care se face si  incadrarea în plafonul maxim, baza de calcul se evidenţiază lunar, iar plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru (25.03, 25.06, 25.09, 21.12).

Contribuabilii care obtin venituri din arendare, în regim de reţinere la sursă a impozitului, datorează contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate în cursul anului, plătitorii de venituri (arendasii) având obligaţia calculării, reţinerii şi virării sumelor respective, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite veniturile. Incadrarea în plafonul maxim se face de către plătitorul de venit la momentul plăţii venitului.

Pentru contribuabilii care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuinţe proprietate personală, stabilite pe bază de normă anuală de venit sau care optează pentru determinarea venitului în sistem real, in decizia de impunere, baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se evidenţiază lunar, iar plata se efectuează în două rate egale, până la data de 25 iulie inclusiv şi 25 noiembrie inclusiv.

Obligaţiile anuale de plată ale contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (regularizarea, respectiv stabilirea diferentei de contributie de plata / de restituit) se determină pe baza declaraţiilor privind venitul realizat depuse de contribuabili pana in 25 mai a anului urmator celui de impunere, de organul fiscal competent (in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul), prin decizie de impunere anuală. Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se evidenţiază lunar în decizia de impunere, iar eventualele diferente de plata vor avea scadenta in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere anuala.

O alta prevedere legislativa, care se aplica incepand din 19.07.2013, in ceea ce priveste veniturile din inchirierea bunurilor imobile, se refera la obligatia proprietarului de a depune la data înregistrării contractului de închiriere, la organul fiscal competent, o copie de pe certificatul de performanţă energetică a clădirii (document tehnic cu caracter informativ, care atestă performanţa energetică a unei clădiri), obligatie prevazuta de art. 19, alin. (3) din Legea nr. 372 / 2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicata. Sunt exceptati de la aceasta obligatie proprietarii următoarelor categorii de clădiri:
a) clădiri şi monumente protejate;
b) clădiri utilizate ca lăcaşuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios;
c) clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la 2 ani, din zone industriale, ateliere şi clădiri nerezidenţiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie;
d) clădiri rezidenţiale care sunt destinate a fi utilizate mai puţin de 4 luni pe an;
e) clădiri independente, cu o suprafaţă utilă mai mică de 50 mp.