Ministerul Muncii a supus dezbaterii publice şi normele metodologice de aplicare a OUG 70/2011 privind acordarea ajutoarelor de încălzire, pe care se regăseşte şi lista ­obiectelor „interzise” celor care vor să-şi încălzească locuinţa cu bani de la stat.

Unde te înscrii. Solicitanţii au de completat în primul rând un stufos document de nouă pagini. După ce trec de capitolul referitor la datele de identificare, oamenii, trebuie să declare, printre altele dacă îşi au reşedinţa obişnuită în afara ţării, dacă au locuit în străinătate în ultimii doi ani sau dacă în aceeaşi perioadă au lucrat peste hotare. Urmează secţiunile referitoare la veniturile obţinute în luna anterioară celei în care se depune cererea de către membrii gospodăriei. 
Păsări, da, animale - ba. În anexa 2 la Normele Metodologice, se arată: „familiile şi persoanele singure care au în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere cel puţin unul din bunurile cuprinse în această Listă nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei”. Potrivit documentului amintit, cine deţine motociclete, motorete, scutere şi autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani (cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile) nu beneficiază de ajutor de încălzire. De asemenea, la secţiunea „Categorii de animale/ păsări” sunt trecute: „peste trei bovine, peste cinci porcine, peste 20 de ovine sau caprine şi peste 15 familii de albine”.. Din fericire, pentru proprietarii de păsări, cei care au elaborat documentul nu au mai trecut găinile, raţele sau prepeliţele. În schimb cel care are o drujbă este deja prea bogat pentru ajutor de încălzire.

Cât primeşte. De prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 70 din 2011 pot beneficia consumatorii care utilizează energie termică furnizată în sistem centralizat, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 786 lei în cazul familiilor şi de 1.082 lei în cazul persoanei singure, factura fiind subvenţionată cu procente cuprinse între 5 şi 90%.  
Cei care care utilizează, pentru încălzirea locuinţei, gaze naturale beneficiază de ajutor lunar în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de maxim 540 lei în cazul familiilor şi de 615 lei în cazul persoanei singure. Sumele acordate de stat sunt cuprinse între 19 şi 262 de lei, în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure.
Cei care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 540 lei în cazul familiilor şi de 615 lei în cazul persoanei singure. Sumele acordate sunt cuprinse între 19 şi 54 lei, în funcţie de venitul net mediu lunar.