Ministerul Afacerilor Interne a publicat, un Proiect de Hotărâre de Guvern prin care urmează să modifice legislaţia privind organizarea alegerilor astfel ca toate activităţile din secţiile de votare, după închiderea urnelor, să fie filmate. Sarcina realizării înregistrărilor revine operatorului de calculator din fiecare secţie de votare. Terminalele informatice necesare înregistrării video-audio a procedurilor sunt asigurate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), potrivit proiectului.

    Pentru creșterea încrederii cetățenilor în corectitudinea operațiunilor de numărare a voturilor, procedurile realizate de la încheierea votării și până la finalizarea numărării voturilor vor fi fimate.
 
 Proiectul stipulează obligativitatea înregistrării video a procesului de numărare a voturilor în toate secțiile de votare din România şi din străinătate, la alegerile parlamentare din această toamnă.

 În acest sens vor fi folosite tabletele aflate în dotarea tuturor secțiilor de votare, care vor fi utilizate pentru a înregistra video procesul de numărare a voturilor.

 Activitatea în secţiile de votare, la alegerile parlamentare, va fi înregistrată audio-video, neîntrerupt, după ora 21.00, de când se închid secţiile şi până ce toţi membrii acestei părăsesc localul.

 Înregistrarea va fi făcută de operatorul de calculator, „dintr-o poziţie fixă, de la o distanţă medie, pe un cadru general”. Persoana care realizează înregistrarea nu va putea să facă copii ale acestei, nici să permită accesul altor persoane la ea.

  Existenţa înregistrării audio-video va fi verificată de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), specialiştii acestei instituţii fiind cei care vor consemna „aspectele constatate” într-un proces verbal de primire a terminalelor informatice şi le vor muta pe un mediu de stocare, cu ocazia primirii terminalelor informatice de la operatorii de calculator.

  Înregistrările video-audio se vor păstra pentru o perioadă de trei luni de la data publicării rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 La solicitarea organismelor electorale, în caz de soluţionare a unei contestaţii, cereri sau sesizări de materie electorală, STS are obligaţia să pună la dispoziţie copii ale înregistrărilor audio-video. După soluţionarea contestaţiei sau a sesizării, copiile se restituie celor de la STS.

  După perioada de trei luni, STS are obligaţia să distrugă, „prin proceduri ireversibile", înregistrările şi eventualele copii.