Parlamentul a adoptat legea prin care se introduce obligativitatea înregistrării video a probei teoretice și audio/video a celei practice în timpul desfășurării examenului auto.

Astfel, din 30 iunie, vor intra în vigoare noile dispoziții legale privind examenul pentru obținerea permisului de conducere.

Pentru asigurarea și verificarea legalității examenului, modul de desfășurare a probei teoretice se înregistrază video, iar în cazul probei practice atât video, cât și audio, cu sisteme tehnice de monitorizare.

Pentru proba practică, sistemele monitorizare se instalează pe autovehiculele folosite la susținerea probei.

Prin excepție nu se înregistrează audio sau video proba practică susținută pentru categoriile AM, A1, A2 și A.