Municipiul Braşov va fi alimentat cu mai multă apă din subteran, în perioadele de secetă sau a tulburării apelor de pe Tărlung. Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare va cumpăra cinci motopompe pentru Frontul de Captare Hărman-Prejmer.

    Prefectura Braşov a prezentat rezultatele inventarului din perioada 16 – 26 iulie 2018, ce a vizat identificarea infrastructurii rutiere şi feroviare ce ar putea fi afectată de inundaţii. În baza acestei evaluări, a fost realizată o listă cu lucrări ce trebuie efectuată în regim de urgenţă de către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Mureş Oltul Superior (FTIF-MOS).

   Prin acest inventar au fost identificate 10 zone de risc la nivelul drumurilor naţionale, 12 la nivelul drumurilor judeţene şi 26 la nivelul căilor ferate. De asemenea, au fost descoperite şi 2 zone de risc la nivelul tunelurilor de cale ferată, iar alte 13 la nivelul construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile interioare din judeţ. Per total au fost inventariate 61 de zone de risc în caz de inundaţii. Tot în timpul acestei acţiuni au fost identificate şi 45 de puncte la subtraversările prin digurile din administrarea SGA Braşov, cauzate de distrugerile de către persoane necunoscute a unor echipamente hidromecanice.

      În ceea ce priveşte investiţiile ce vor fi realizate de Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF), s-a luat hotărârea să fie suplimentată capacitatea de alimentare cu apă a municipiului Braşov până la 1.000 l/s în cazul unor fenomene meteo extreme (secetă prelungită sau inundaţii), prin achiziţionarea a cinci electropompe tip ATURIA care să deservească Frontul de Captare Hărman-Prejmer (desecare cu pompe). Această investiţie a fost decisă după ce în cursul acestei veri, când acumularea de la Tărlung a fost închisă, din sursele subterane nu a putut fi asigurat în condiţii optime necesarul de apă pentru locuitorii municipiului Braşov.

   Tot Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare va mai efectua lucrări de întreţinere şi reparaţii în amenajările de îmbunătăţiri funciare „Desecare Hârseni Luţa” şi „Desecare Netotu Breaza”, respectiv înlăturare materialului lemnos şi decolmatarea canalelor.

     ANIF a confirmat faptul că vor fi alocate fondurile necesare în cursul acestui an.

   De asemenea, s-au făcut demersuri şi la Ministerul Agriculturii, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Transporturilor şi Ministerul Apelor şi Pădurilor, pentru realizarea unor investiţii prin care să fie evitată afectarea infrastructurii în urma unor inundaţii puternice.