Documentul a fost lansat în dezbatere publică, după ce Breasla Cârciumarilor din Braşov a reclamat că actualele reguli sunt neclare!

  Municipalitatea braşoveană a pregătit un nou Regulament privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, după ce Asociaţia Breasla Cârciumarilor din Braşov a reclamat faptul că actualele reglementările privind eliberarea autorizaţiei sau a acordului de funcţionare nu sunt clare.

     Reprezentanţii Primăriei Braşov susţin că un nou regulament este necesar şi pentru că în ultimul timp au apărut mai multe modificări ale Codului Fiscal, iar acestea trebuie să se regăsească şi în legislaţia locală.

    Documentul a fost postat pe site-ul Primăriei Braşov, fiind în faza de consultare publică până la data de 14 august 2019.

     Barurile şi restaurantele trebuie să obţină vize anuale de la Primărie

      Printre altele, în Regulament se arată că pentru restaurante, baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi pentru alte activităţi recreative şi distractive, acordul sau autorizaţia de funcţionare se vizează anual la împlinirea unui an calendaristic de la eliberare sau de la obţinerea vizei precedente. În vederea vizării acestora, cu 30 de zile înainte de expirare, cererile și documentele se depun la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

    Comercianţii trebuie să aibă contract de salubritate şi un loc de parcare

   În proiectul noului regulament se mai arată că în vederea eliberării acordului şi autorizaţiei de funcţionare persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale, întreprinderile individuale şi persoanele juridice vor depune o cerere tip la care vor anexa mai multe documente, printre care extrasul de Carte Funciară, cu înscrierea funcţiunii de spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, contractul de salubritate şi copie după factura şi chitanţa aferentă, din luna precedentă celei în care se depune documentaţia (după caz). O altă cerinţă este ca solicitanţii să facă „dovada deţinerii locului de parcare de la Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Braşov sau dovada existenţei locurilor de parcare în afara domeniului public”.

      „Agentul economic va fi considerat autorizat numai după achitarea taxei şi ridicarea acordului sau autorizaţiei de funcţionare”, se mai arată în proiect.