55.000 de profesori din învăţământul primar şi gimnazial vor fi formaţi, în următorii patru ani, pentru a preda în conformitate cu noile planuri-cadru şi programe şcolare aferente celor două cicluri de învăţământ.

Potrivit Ministerului Educației, vor fi realizate abilitarea curriculară a cadrelor didactice printr-o abordare metodologică centrată pe competenţe-cheie, în acord cu noul curriculum, precum şi adaptarea activităţilor de învăţare la nevoile specifice ale fiecărui elev, inclusiv ale celor aflaţi în risc de abandon şcolar.

În aceeaşi măsură, prin elaborarea şi utilizarea de resurse educaţionale deschise, proiectul pune un accent deosebit pe promovarea abordărilor didactice orientate pe competenţe.

Activităţile proiectului vor însemna 330.000 de ore de formare la nivel naţional, fiind alcătuite 2.750 de grupe de formare în toate judeţele şi în Capitală.