Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că face recrutări, în acest an fiind disponibile 2.020 de posturi de soldat şi gradat profesionist. Cei interesaţi se pot înscrie până pe 25 noiembrie 2016 şi pot cere mai multe informaţii la centrele de recrutare din fiecare judeţ. Recrutările pentru soldaţi vor fi făcute fără concurs de admitere pe baza unui examen scris.

 Candidaţii care optează pentru profesia de soldat/gradat profesionist nu vor trebui să susţină concurs de admitere sub forma unor examene scrise (probe de cunoştinţe), însă vor fi departajaţi pe baza punctajului obţinut de fiecare în parte, în funcţie de performanţele înregistrate la probele de selecţie, de nivelul studiilor absolvite şi de rezultatele obţinute, precum şi de opţiunile proprii.

 Candidaţii repartizaţi vor urma un program de pregătire timp de câteva luni (maximum 5), într-un centru de instruire.

   După repartiţia în unităţile militare, soldaţii şi gradaţii profesionişti vor încheia un contract de angajare cu durata de 4 ani. La expirarea acestuia, în cazul în care vor opta să rămână în armată, vor putea încheia noi contracte de angajare, cu o durată de 2 - 3 ani.

  Limita maximă de vârstă până la care pot fi menţinuţi în activitate soldaţii şi gradaţii profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale este de 55 de ani, vechimea în armată fiind luată în calcul la stabilirea drepturilor de pensie.