Secretizarea lucrărilor este la fel ca anul trecut, foarte strictă. Astfel, lucrarea fiecăruia dintre participanţi va avea etichete autocolante cu un cod de bare, pe fiecare foaie, pe lângă sigilarea obişnuită. Cei mai mulţi dintre candidaţii braşoveni sunt din rândurile educatoarelor - profesori pentru învăţământul preşcolar (88) şi ai învăţătoarelor - profesori pentru învăţământul primar (45). Pentru a putea participa la proba scrisă a examenului, un candidat trebuie să fi obţinut minimum media 8 la cele două inspecţii efectuate la clasă pe parcursul anului şcolar. Candidaţii mai trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fi avut calificativul parţial pentru anul şcolar în curs „bine” sau „foarte bine”, un stagiu efectiv de predare la catedră de cel puţin un an (sau ore de predare echivalente normei de un an) ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite.