Prevederi legislative noi impun bligația marcării spațiilor care nu dețin autorizație de securitate la incendiu cu panouri pe care să scrie: «Acest spațiu funcționează fără autorizația de securitate la incendiu».

  Începând cu data de 21 ianuarie 2018, au intrat în vigoare noile prevederi ale legii privind apărarea împotriva incendiilor, care impun afișarea panourilor de înștiințare asupra clădirilor și spațiilor publice din categoria comerț, cultură și turism, care nu dețin autorizație de securitate de incendiu.

   Conform Legii nr. 28/2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, beneficiarii acestor construcții publice au obligația să realizeze și să amplaseze în dreptul intrărilor panouri de înștiințare, tipărite cu litere de tipar cu dimensiuni de minimum 2,5 cm, de culoare roșie, pe fundal alb, având conținutul: «Acest spațiu funcționează fără autorizația de securitate la incendiu.»

  Nemarcarea corespunzătoare a acestor tipuri de obiective atrage după sine sancționarea contravențională cu amendă în cuantum de până la 5.000 lei.

   Construcțiile publice care vor trebui să afișeze aceste panouri de înștiințare fac parte din cele care reunesc un număr mare de utilizatori și pentru care sunt necesare măsuri sporite de siguranță pentru prevenirea incendiilor.