Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului (CASJ) Braşov a semnat actele adiţionale cu furnizorii de servicii medicale pentru ca acestea să poată fi decontate. Din cei 705 de furnizori cât sunt în judeţul Braşov, 695 au semnat actele. Noile documente prevăd mai multe beneficii pentru asiguraţi deoarece sunt centrate pe problemele oamenilor care au nevoie de asistenţă medicală. Noul contract cadru a intrat în vigoare din data de 1iulie. Odată cu el s-a mărit şi valoarea punctului pentru asigurări medicale. Medicii de familie vor primi 4,3 lei pentru fiecare serviciu, faţă de 4 lei cât era până acum, iar medicii din ambulator 2 lei faţă de 1,8. Această măsură s-a luat pentru a echilibra veniturile medicilor de familie cu cele ale doctorilor din spitale. Începând din această lună, părinţii care au copiii la grădiniţe sau creşe nu mai trebui să achite taxa de reintrare în colectivitate, minorii beneficiază de două consulturi gratuite la medicina dentară şi totodată asiguraţii se pot muta oricând doresc de la un medic de familie la altul. „Există foarte multe servicii medicale pe noul contract cadru, de la medicii de familie şi terminând cu serviciile de paraclinic sau modificări pe transport sanitar. Pe transport sanitar la contractare staţiile private de ambulanţă trebuie să prezinte toate avizele şi să respecte toate normele privind aparatura din terapia mobilă intensivă”, a declarat Cătălin Şeitan, directorul C.A.S.J. Braşov.
  • Buget mai mare cu 12%
De la începutul lunii a fost dat în folosinţă şi un sistem prin care să se evite aglomeraţia la centrele de analize. Cei interesaţi se vor putea duce cu biletul de trimitere doar la un singur centru medical, înainte existau şi programari de 3-4 luni pentru că pacienţii mergeau la mai multe clinici şi după ce îşi rezolvau problema la una din ele nu îşi mai scoteau dosarul de la celelalte. Bugetul semestrului 2 din acest an al Casei este mai mare cu 12 procente faţă semestrul 2 al anului trecut.