În perioada   08.09.2014 – 15.09.2014, activităţile de:
deratizare a domeniului public ÷  privat al municipiului Braşov
dezinsecţie, deratizare, dezinfecţie unităţi de învăţămînt (şcoli, licee, colegii)

        Cetăţenii cu gospodării individuale, agenţii economici, instituţiile publice şi asociaţiile de proprietari (locatari), au obligaţia de a efectua  deratizarea pe suprafeţele care le deţin, concomitent cu acţiunile desfăşurate pe domeniul public şi privat, numai cu un operator licenţiat de autoritatea de reglementare competentă pe baza unui contract încheiat între acesta şi autoritatea administraţiei publice locale (H.C.L. nr. 208/2013).

Aducem la cunostinţa tuturor cetăţenilor următoarele :
- momelile raticide utilizate în actiunea de deratizare  a domeniului public ÷ privat al municipiului Braşov, vor fi amplasate în staţii de intoxicare impermeabile, inscripţionate cu mesajul “ ATENŢIE OTRAVĂ”- ,, ATENŢIE TEREN DERATIZAT”, substanţa folosită şi telefonul prestatorului. În caz de ingerare accidentală se recomandă  ca antidot  VITAMINA K1 şi consultul medicului.
             În perioada menţionată  rugăm părinţii să supravegheze copiii, pentru a nu intra în contact cu substanţele raticide şi de asemenea posesorii de animale , să ia toate măsurile necesare, pentru evitarea eventualelor accidente.
        În caz contrar Primăria municipiului Braşov şi S.C. Coral Impex S.R.L.(prestator), sunt absolvite de orice responsabilitate.

Nota:
Pentru activitatea de deratizare,  pe domeniul public şi privat al municipiului Braşov şi în unităţile de învăţământ, substanţa  folosită este :

VARAT PASTA - substanţă activă - BRODIFACOUM, GR.Xn (III) de toxicitate
Pentru activitatea de dezinsecţie şi dezinfecţie în unităţi de învăţământ, substanţele folosite sunt :
- PREVENTOL CD 601, substanţa activă BIPHENYL –2-OL, gr. Xn (III) de toxicitate
- FREEDOM 11 MICRO E – substanţă activă D- FENOTRIN – gr. Xn (III) de toxicitate
Telefoane de contact :
-  Primăria Municipiului Braşov – 0268/416.550 int. 195 sau  984,  Serviciul Amenajare Zone de  Agrement  – 0268/476.897