De la începutul anului 2012, şase licee care au avut un grad de promovabilite redus la bacalaureat în 2011 beneficiază de un proiect-pilot pentru a-și îmbunatăți performanțele, printr-un proces de coaching de echipă. Proiectul a fost lansat de către Asociaţia Română pentru Coaching și Asociația ROI, în parteneriat cu alte organizații, și cu sprijinul Ministerului Educaţiei, Cercetării și Inovației. Printre şcolile care beneficiază de acest program se numără şi Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov. La nivelul fiecărui liceu, a fost formată o echipă de voluntari din care fac parte profesori, elevi, părinţi, reprezentanţi ai autorităţii locale și ai mediului de afaceri. Scopul este ca aceste grupuri să lucreze împreună în scopul îmbunătățirii procesului de educație. Proiectul se bazează pe voluntariat și are la bază un proces de coaching de echipă ce și-a dovedit eficacitatea și eficiența în  lucrul cu școlile din alte țări.  Este de așteptat ca programul să producă rezultate în ceea ce privește îmbunătățirea prezenței, a disciplinei și a rezultatelor la examenul de bacalureat. Majoritatea elevilor din liceele selectate provin din medii defavorizate, cu familii monoparentale sau chiar fără părinți.