Elevii care au absolvit, în acest an, clasele a IX-a şi a X-a, la specializarea „matematică-informatică“, se pot transfera în clasa a X-a, respectiv a XI-a, la Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu“ din Craiova. Candidaţii trebuie să aibă media generală cel puţin 8 (în clasele a IX-a, respectiv a X-a), să aibă media cel puţin 7 la disciplinele matematică, informatică, fizică şi limba engleză (în clasele a IX-a, respectiv şi a X-a), să aibă nota la purtare cel puţin 9 (în clasele a IX-a, respectiv a X-a), să nu fi repetat niciunul dintre anii de studii liceale şi să nu fie în situaţia de corigenţă. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidat este 29 iulie, iar potenţialii candidaţi trebuie să se adreseze Biroului Informare Recrutare Braşov (str. Lungă, nr. 231, telefon 0268 510466, int. 115, sau 0268 510468), pentru a obţine documentele necesare întocmirii dosarului şi detalii legate de etapele care sunt de parcurs. Informaţii mai puteţi găsi şi pe site-urile oficiale, la adreselewww.recrutare.mapn.ro, sau www.mapn.ro