Jurnaliştii vor putea beneficia de o indemnizaţie specială, cuantumul acesteia reprezentând 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăsi două salarii de bază minime brute pe ţară.

Asta în urma modificării Legii 8 din ianuarie 2006, care a devenit Legea 83 din aprilie 2016 , care prevede instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică . Principala modificare constă în menţionarea profesiei de jurnalist ca beneficiară a legii, pe lângă scriitori, muzicieni, interpreţi, artişti plastici, arhitecţi, actori, care sunt membri ai uniunilor de creatori, respectiv Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România.

Pentru ca jurnaliştii să afle  mai multe detalii despre această lege, prefectul Braşovului, Ciprian Băncilă, i-a invitat la o masă rotundă, alături de directorul adjunct al Casei Judeţene de Pensii, Ioan Pamparău.