Ținând cont că în cazul mai multor unități de învățământ capacitatea actuală este cu mult sub cerere, edilii brașoveni au decis să investească în extinderea sau mansaradarea mai multor școli, dar și grădinițele din cartierele aglomerate.

  Investiția totală în extinderea a patru unități se ridică la 22,38 milioane de lei, în conformitate cu studiile de fezabilitate care au fost întocmite.

   Una dintre cele mai mari investiții ar urma să fie la Școala Gimnazială nr. 2, unde proiectul de extindere este estimat la suma de 11,86 milioane de lei. Şcoala, situată în cartierul Astra pe B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt, este cea mai mare unitate de învăţamânt primar şi secundar inferior din oraş și care a rezultat din comasarea în anul şcolar 2008-2009 a fostelor Şcoli Generale nr.10 şi nr. 22. Activitatea didactică se desfăşoară în prezent în 58 săli de clasă, în două schimburi, ciclul primar şi clasa a VIII-a în schimbul de dimineaţă iar restul claselor de gimnaziu după amiază. Crescând număr de elevi în cadrul şcolii (în planul de şcolarizare sunt propuse 25 clase), există riscul ca în următorii ani să nu se poată asigura săli de clasă pentru toţi elevii din ciclul primar în schimbul de dimineaţă aşa cum prevede Legea nr. 1/2011.

  Proiectul de extindere presupune remodelarea și supraetajarea corpurilor existente, astfel: în cazul corpului A, podul ar urma să fie transformat în mansardă, iar în cazul corpului B, peste etajul al II-lea să fie ridicată o mansardă.

     Conform proiectului, prin aceste lucrări, care vor dura un an, se va suplimenta numărul de clase cu încă 16 săli, dar și un spațiu multifuncțional amplasat în centru peste sala de festivități nouă, creată la etajul 2.
 
 
  Un proiect de mansardare este prevăzut și pentru Școala Gimnazială nr. 25 din Răcădău, unde ar urma să se investească 5,61 milioane de lei, iar lucrările să fie definitivate în cel mult 7 luni.

    Și Grădinița nr. 11 de pe str. Tudor Vladimirescu ar urma să fie mansardată, costul lucrărilor pentru suplimentarea spațiului cu încă 4 săli de clasă fiind estimat la 2,38 milioane de lei.

   Nu în ultimul rând, un proiect de extindere este prezăzut și pentru Școala nr. 1 de pe Barbu Lăutaru, unde costul lucrărilor este de 2,98 milioane de lei, termenul de finalizare al proiectului fiind de 6 luni.

  Tot la capitolul învățământ, pe lista de investiții a Primăriei Brașov mai figurează și lucrări de reparații la Colegiul Johannes Honterus și Liceul Andrei Mureșanu.

  La Honterus, corpul de clădire deținut de Primărie ar urma să fie reabilitat în totalitate, costul total al investiției fiind de 2,37 milioane de lei. Clădirea, care are statut de monument istoric, s-a expertizat în vederea stabilirii avariilor şi a consecinţelor, pentru propunerea unor soluţii de consolidare, iar lucrările vor dura 10 luni.

  La Andrei Mureșanu, ar urma să fie reabilitat acoperișul Corpului A, lucrările fiind estimate la suma de 668.099,54 lei.