Cadrele didactice care vor să susțină examenul de definitivare în învățământ în anul școlar 2017-2018 se pot înscrie până pe 9 octombrie 2017, inclusiv. Înscrierea candidaților se face la unitățile de învățământ.

  Proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ (anul școlar 2017-2018) se va desfășura miercuri, 18 iulie 2018.

  Examenul se desfășoară în două etape. Prima este constituită din susținerea a două inspecții de specia­litate și evaluarea portofoliului profesional și este eliminatorie, iar cea de-a doua este reprezentată de proba scrisă. Stagiul de practică obligatoriu pentru obținerea definitivării în învățământ are o durată de un an școlar (sau ore de predare echivalente normei de un an), fiind un stagiu efectiv de predare la catedră, în sistemul național de învățământ preuniversitar, ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite.

    Examenul se susține în limba română. Cadrele didactice care predau la clase cu predare integrală în limbile minorităților naționale pot susține probele examenului în limba de predare a disciplinei.

   După transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratele școlare județene/ISMB în paralel cu verificarea și avizarea acestora urmează informarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere (9 – 31 octombrie 2017). Inspecțiile de specialitate vor fi efectuate până la 1 iunie 2018. Ulterior (3 – 10 iunie 2018), în vederea susținerii probei scrise, dosarele de înscriere ale candidaților din baza de date vor fi completate și validate.

  Prima afișare a rezultatelor înregistrate de participanții la proba scrisă va avea loc în 24 iulie 2018. In zilele de 24 și 25 iulie 2018 vor putea fi depuse contestații, care vor fi soluționate în intervalul 25 – 27 iulie. Afișarea rezultatelor finale este programată pentru data de 27 iulie. Listele nominale cu candidații admiși vor fi transmise la Ministerul Educației Naționale în săptămâna 30 iulie – 3 august 2018, Ministerul Educației Naționale urmând să valideze rezultatele examenului prin ordin de ministru.

  Pentru a fi declarat promovat, candidatul trebuie să aibă o medie de minim 8, obţinută din notele de la inspecţiile de specialitate, evaluarea portofoliului profesional şi proba scrisă.

   Cei care nu reuşesc să treacă acest examen din trei încercări în cinci ani pot fi doar suplinitori calificaţi şi pot ocupa postul doar pe perioade determinate. În anul şcolar trecut (2016/2017) s-au făcut însă derogări, astfel că şi profesorii aflaţi în această situaţie au mai putut participa la examen după ce au achitat o taxă de 300 de lei, iar proba scrisă a avut loc, în premieră, în cursul anului (aprilie).