Societatea IAR S.A. (cu sediul în Ghimbav, str. Hermann Oberth nr. 34, jud. Braşov), angajează personal pentru ocuparea următoarelor posturi:

  1. Şef Serviciu Asigurare Tehnico-Materială, Depozite, Transport (1 post)

Descrierea postului:

- organizează şi permanent ia măsuri pentru asigurarea completări şi la timp a societăţii, din ţară şi import, a materiilor prime, materialelor, echipamentelor, combustibililor, sculelor şi pieselor de schimb, necesare derulării procesului de producţiei, conform necesarului de aprovizionat ce decurge din planurile anuale de afaceri, cu respectarea politicii de aprovizionare implementata în societate;
- elaborează documentaţia necesară vămuirii mărfurilor, documentaţia necesară obţinerii aprobărilor pentru importurile speciale, licenţele de import, documentaţia necesară obţinerii amânării plăţii TVA-ului pentru produsele importate;
- planifică şi organizează executarea transporturilor de materii prime, materiale, echipamente, combustibili, scule, piese de schimb etc. necesare derulării procesului de producţiei;
- organizează activitatea de recepţie a tuturor materiilor prime, materialelor, echipamentelor şi subansamblelor / ansamblelor, utilajelor, sosite in societate, din ţarăşi din import;
- răspunde de primirea şi depozitarea judicioasă a materiilor prime, materialelor, combustibililor şi ambalajelor aprovizionte de societate;
- stabileşte sarcinile şi responsabilităţile necesare fiecărui post din subordine şi priorităţile în derularea activităţii la nivelul fiecărui angajat din subordine, în funcţie de obiectivele cuprinse in planurile anuale de afaceri.

   Studii şi cunoştinţe necesare:

- studii superioare de specialitate finalizate, preferabil absolvent al unei facultăţi de studii economice;
- abilităţi de comunicare fluent cel puţin în limba engleză.

 Experienţă:

- experienţă de lucru în domeniu.

Cerinţele postului:

- capacitate de organizare, motivare şi de coordonare a unui colectiv;
- abilităţi de inter-relaţionare şi comunicare;
- perseverenţă în atingerea obiectivelor;
- cunoştinţe PC/ERP/SAP;
- rezistenţă la stres.

   2. Inginer proiectare Sistem de Management al Calităţii (SMQ)

Descrierea postului:

- elaborare proceduri/instrucţiuni, Memorii de Prezentare organizaţie( MOE, POE) Manualul Calităţii (MQ), alte documente specifice Biroului Managementul Calităţii.
Studii şi cunoştinţe necesare:
- studii superioare – calificare în managementul calităţii (constitue un avantaj);
- cunoştinţe despre standardele internaţionale ISO 9001, EN 9100, reglemetările aviaţiei civile pentru întreţinere/producţie;
- să fi participat la un curs în domeniul calităţii (managementul calităţii, auditor intern);
- limba engleză şi/sau franceză- scris, citit, conversaţie.

Experienţă:

- 3 ani în domeniul calităţii din care minim 1 an în domeniul aviatic.

Cerinţele postului:

- abilităţi de comunicare şi relaţionare, lucru în echipă;
- putere de concentrare şi spirit de observaţie;
- cunoştinţe tehnice;
- capacitatea de asimilare rapidă a informaţiilor;
- rezistenţă la stres.

3. Şef Birou Managementul Calităţii (1 post )

Descrierea postului:

- elaborare documente de nivel 1 (memorii de prezentare organizaţie (MOE, POE), Manualul Calităţii (MQ), proceduri, alte documente specifice Biroului Managementul Calităţii, în vederea implementării şi funcţionării sistemului de management declarat;
- susţinerea în faţa organismelor competente (în cadrul auditurilor periodice) a autorizărilor/certificărilor obţinute de IAR SA.
Studii şi cunoştinţe necesare:
- studii superioare în domeniul aviaţiei şi experienţă - minim 3 ani sau studii superioare calificare în managementul calităţii;
- cunoştinţe despre standardele internaţionale SR EN ISO 9001, SR EN 9100, reglementarile aviaţiei civile pentru întreţinere/producţie;
- curs în domeniul calităţii – managementul calităţii, auditor intern;
- limba engleză şi/ sau franceză - scris, citit, conversaţie.

Experienţă:

- 3 ani în domeniul calităţii din care minim 2 ani în domeniul managementului calităţii într-o organizaţie de aviaţie.

  Cerinţele postului:

- abilităţi de comunicare şi relaţionare, lucru în echipă;
- putere de concentrare şi spirit de observaţie;
- cunoştinţe tehnice;
- capacitatea de asimilare rapidă a informaţiilor;
- diplomaţie, tact;
- rezistenţă la uzură psihică.

    Aplicaţiile (CV + scrisoare de intenţie) se vor transmite la Serviciul Resurse Umane, fie prin registratura societăţii, fie direct, la adresa de e-mail: luminita.ivanciu@iar.ro , până la data de 17 iulie 2018.

   Societatea va contacta candidaţii al căror profil corespunde cerinţelor mai înainte prezentate, în vederea continuării procedurii de selecţie.

   Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Resurse Umane, sau la telefon 0268/475269 int. 1015.