Oficiul Teritorial Braşov pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii a anunţat că vineri au  început înscrierile în cadrul programului Mihail Kogălniceanu pentru IMM-uri. Formularul va fi activ pe site-ul www.aippimm.ro sau direct pe linkul: http://programenationale2011.aippimm.ro.

Programul Kogălniceanu pentru întreprinderile mici şi mijlocii" este un program multianual de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor pe perioada 2011-2013 care constă în acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 125.000 lei/IMM/an, cu dobândă parţial subvenţionată şi, după caz, garantarea creditului de către stat, ce vizează sprijinirea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) la obţinerea de finanţări pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de 1 an în vederea desfăşurării activităţii, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile prezentei ordonanţe fără a depăşi durata Programului.

Subvenţia acordată IMM-urilor de la bugetul de stat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri prin AIPPIMM este în cuantum de maxim 70% din dobânda calculată pentru creditele în lei, dar nu mai mult de 6,5% pe an din soldul sumei utilizate din linia de credit. De asemenea, garanţiile oferite în numele şi în contul statului acordate de FNGCIMM în calitate de mandatar al Ministerului Finanţelor Publice vor putea fi de maximum 80%, dar nu mai mult de 100.000 lei din valoarea creditului. Linia de credit se poate prelungi până în 2013.