Exporturile realizate de societăţile comerciale braşovene, în 2010, au crescut cu 47,4%, iar importurile au fost mai mari cu 12,1%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Potrivit datelor Direcţiei Judeţene de Statistică Braşov, exporturile realizate au fost în valoare de 1,362 miliarde euro, iar importurile în valoare de 1,308 miliarde euro, ceea ce face ca excedentul comercial să fie de 54,194 milioane euro. În 2009, a fost înregistrat un deficit de 242,803 milioane euro. Ponderea principală în structura pe produse a exporturilor o deţin mijloacele de transport (29,3%) şi maşinile, aparatele şi echipamentele electrice (27,8%). La import ponderea principală în structura pe produse o deţin maşinile, aparatele şi echipamentele electrice (21,9%), urmate de produse ale industriei chimice (16,2%) şi de mijloacele de transport (15,5%).