MApN liniştește populaţia: e un exerciţiu de pregătire şi verificare a „plutonului” de rezervă. În aceste zile, sunt programate judeţele Braşov şi Argeş!
 
     Mai mulţi braşoveni care au efectuat stagiul militar înainte de profesionalizarea Armatei Române au primit în ultima perioadă documente prin care sunt chemaţi la un exerciţiu militar. 

  Prefectura Braşov a anunţat că în conformitate cu prevederile art. 23 alin (3) din Legea 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război, ale art. 59 alin (2) din Hotărârea de Guvern nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, precum și ale art. 4 lit. f), pct.9 din Legea 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în perioada 29 octombrie – 1 noiembrie 2019, în județele Brașov și Argeș, se desfășoară un exercițiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare, condus de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații și Serviciul de Telecomunicații Speciale.

   „Pe timpul exercițiului, rezerviștii cuprinși în planurile de mobilizare sunt chemați la unitățile militare, pe durata a două-trei ore, în vederea desfășurării unor activități specifice de pregătire și actualizare a datelor de evidență militară, potrivit prevederilor legale în vigoare. Exercițiile de acest tip se planifică și organizează periodic în toate județele țării, în baza Planului verificării stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare prin exerciții și antrenamente de mobilizare, aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, în anul premergător desfășurării acestora”, s-a explicat într-un comunicat al Prefecturii Braşov.

  Obiectivele exerciţiului vizează evaluarea posibilităţilor unor instituţii publice şi operatori economici de a asigura, în caz de mobilizare sau război, produse şi servicii specifice domeniului lor de activitate, continuitatea activităţilor economico-sociale, precum şi identificarea unor operatori economici potenţiali furnizori de produse şi servicii pentru apărare.