Elevii din familii monoparentale, crescuţi de un singur părinte pot beneficia de Bursă socială începând cu Semestrul II al acestui an şcolar.

 

Diferenţa faţă de precedentele criterii de acordare a Bursei sociale este faptul că aceasta nu se mai acordă exclusiv „elevilor orfani” ci elevilor „orfani sau crescuţi de un singur părinte sau elevi abandonaţi de părinţi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie socială”. Termenul limita pentru depunerea cererii pentru acordarea bursei pe Semestrul al II-lea expira la finalul lunii ianuarie!