Doi profesori braşoveni, sunt laureaţi ai Premiilor Academiei Române!

    Premiile Academiei Române pentru anul 2015 au fost acordate vineri, 15 decembrie 2017, în cadrul unei ceremonii defăşurate la Aula Academiei Române.

 În prezenţa Biroului Prezidiului şi a membrilor Academiei Române, au fost acordate un număr de 79 de premii, purtând, fiecare, numele unei personalităţi ilustre din domeniul creaţiei literare, artistice şi ştiinţifice naţionale, repartizate pe multiple domenii de activitate: literatură, lingvistică, teatru şi cinematografie, muzică şi arte plastice, istorie, filosofie şi psihologie, matematică, fizică, chimie, geografie şi geonomie, agricultură, medicină sau ştiinţa şi tehnologia informaţiei.

 Și mândrie pentru Brașovul nostru! Printre laureaţi s-au numărat şi doi braşoveni, profesori ai Universităţii Transilvania.

     Astfel, la secţiunea Ştiinţe Economice, juridice şi sociologie, Premiul „Dimitrie Gusti” le-a revenit sociologului Ştefan Ungurean şi inginerului Mircea Ivănoiu, pentru lucrarea „Oameni prin vremuri. Bucovineni în secolul XX”.
 
..............................................................

     Premiile Academiei Române se acordă oamenilor de ştiinţă şi litere, artiştilor români, din ţară sau din străinătate, pentru meritul de a fi contribuit, prin activitatea şi opera lor, la dezvoltarea culturii şi ştiinţei româneşti.

   Conform regulamentului, propunerile pentru acordarea premiilor anuale se fac de către institutele de cercetare ştiinţifică, de către universităţi sau de către membrii Academiei Române până la data de 1 septembrie a anului calendaristic următor prezentării publice a lucrării şi se înaintează secţiilor ştiinţifice ale Academiei Române, care desemnează membrii juriului.

   Membrii juriului întocmesc referate de apreciere, evaluând originalitatea fiecărei lucrări propuse, contribuţia acesteia la domeniul respectiv şi impactul asupra domeniului la nivel naţional. Aprecierea juriului este dezbătută în secţiile ştiinţifice, trimisă apoi spre analiză către Biroul Prezidiului Academiei, care o supune spre aprobare Prezidiului Academiei Române.

  Durata întregii proceduri de propunere, evaluare, dezbatere şi decizie este de doi ani.

       Decernarea premiilor are loc în luna decembrie a fiecărui an, în şedinţă solemnă a Adunării Generale a Academiei Române.