Dacă anul trecut, au fost scoase la concursul de titularizare în învăţământ 38 de posturi, pentru examenul din acest an mai sunt disponibile doar 11. Dintre acestea majoritatea sunt pentru catedra de limba germană.  Cele 11 posturi sunt singurele rămase vacante în urma sesiunii de pretransfer şi detaşare din cadrul Calendarului mişcării personalului didactic, potrivit Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov.Candidaţii pot opta însă pentru locurile de suplinitori, fiind disponibile câteva sute posturi complete de suplinitori, cât şi fracţii de normă. Examenul de titularizare se va susţine în data de 13 iulie. Afişarea posturilor titularizabile şi pentru suplinire pentru anul şcolar 2011-2012 se va afişa 6 iunie pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

Calendar titularizare 2011

14 - 24 iunie 2011- înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la secretariatul unităţii de învăţămînt/ centrului care organizează concurs, inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2011

7 iulie 2011- absolvenţii promoţiei 2011 depun adeverinţa de absolvire şi validează fişa de înscriere

27 iunie - 1 iulie 2011 verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia de organizare

4 - 6 iulie 2011 - validarea fişelor de înscriere de către candidaţi (prin semnătură), conform graficului stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului

8 şi 11 iulie 2011 organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului

13 iulie 2011 - desfăşurarea concursului

18 iulie 2011 - afişarea rezultatelor

18 - 19 iulie 2011 - înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea acestora comisiei de rezolvare a contestaţiilor

21 iulie 2011 - afişarea rezultatelor finale.

22 - 25 iulie 2011 - repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7,00 (şapte), pe posturile didactice/ catedrele vacante titularizabile.