Doar grădiniţele şi câteva licee din Braşov au medici şi asistente medicale! Începutul de an şcolar nu va înregistra nicio schimbare din acest punct de vedere, deşi autorităţile locale au făcut numeroare presiuni către instituţiile care împart banii publici. De aceea, a fost redactată o nouă solicitare de fonduri necesare angajării cadrelor medicale pentru şcolile din Braşov. Administraţia locală a cerut pentru anul bugetar viitor 100.000 de lei, bani care ar asigura salariile pentru încă 10 doctori şi 19 asistente medicale.
Solicitările de fonduri au fost adresate Ministerelor Educaţiei, Sănătăţii şi Direcţiei de Sănătate Publică pentru angajarea cadrelor medicale, pentru fiecare instituţie de învăţământ în parte. În creşele, grădiniţele, şcolile generale şi liceele braşovene nu sunt decât 45 de cadre medicale care pot acorda asistenţă sanitară de specialitate. Viceprimarul Adina Durbacă atrage de câtva timp atenţia că ar mai fi nevoie de 85 de persoane care să vegheze la sănătatea elevilor şi preşcolarilor din oraş, însă cel puţin deocamdată guvernul nu este dispus să acopere financiar aceste angajări din cauza că nu au fost bugetate. Speranţa rămâne pentru anul ce vine. „În anul şcolar 2013-2014 au fost înregistraţi 6.940 de preşcolari şi 30.091 de elevi în cele 86 de unităţi de învăţământ, ceea ce înseamnă că, în medie, o asistentă medicală ar trebui să asigure serviciul de asistenţă pentru 926 de elevi, iar medicii trebuie să asigure aceste servicii pentru peste 7.400 de elevi (în loc de o asistentă medicală la 367 de elevi şi un medic la 1277 de elevi). În acest moment, 25 de şcoli şi licee nu dispun de cadru medical.” a atras atenţia viceprimarul Adina Durbacă.
Cei de la Primărie cer sprijinul Facultăţii de Medicină şi nu numai, pentru derularea de programe preventive şi de promovare a sănătăţii prin şcolile braşovene. Oricum, masteranzii de la Medicină susţin deja un program de educare simplu şi uşor de implementat la clasele unde învaţă elevii din ciclul primar. Anul acesta este al treilea an când la Facultatea de Medicină de la Universitatea Transilvania se desfăşoară o campanie de promovare a sănătăţii în şcolile braşovene. „Temele de educaţie sanitară propuse a fi realizate sunt legate de prezentarea efectelor nocive asupra sănătăţii a consumului de tutun, alcool, droguri, precum şi prezentarea unor noţiuni de sănătate orală, de igienă personală, de igienă a alimentaţiei, precum şi de educaţie sexuală. Direcţia de Servicii Sociale va încheia un protocol de colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică Braşov, Universitatea Transilvania – Facultatea de Medicină, precum şi cu ONG-uri care au acest obiect de activitate. În acest fel, sperăm să atragem voluntari care să se alăture cadrelor medicale pentru organizarea şi susţinerea acestor campanii de educare pentru sănătate, precum şi pentru derularea unor investigaţii privind comportamentele cu risc pentru sănătate”, a declarat viceprimarul Adina Durbacă.