În luna martie 2019, şomerii braşoveni se pot înscrie gratuit la opt cursuri de formare profesională organizate gratuit de către Agenţia Judeţeană de Ocupare şi Formare Profesională (AJOFM) Braşov.

  Este vorba despre specializări pentru următoarele meserii: administrator pensiune turistică, coafor, cofetar-patiser, confecţioner-asamblor articole din textile, contabil, operator introducere, validare şi prelucrare date, lucrător în comerţ şi sudor.

    Perioada preconizată pentru începerea acestor opt cursuri de formare profesională este cuprinsă între 22 – 28 martie 2019.

    Profilul cursului și studiile necesare în vederea participării:

    Administrator pensiune turistic (Studii minime obligatorii), Coafor (Studii minime obligatorii), Cofetar-patiser (Învăţământ gimnazial), Confecţioner-asamblor articole din textile (Învăţământ gimnazial), Contabil (Liceu cu bacalaureat), Operator introducere, validare şi prelucrare date (Studii minime obligatorii), Lucrător în comerţ (Învăţământ gimnazial), Sudor (Studii minime obligatorii).

   Documentele necesare inscrierii la un program de formare profesionala sunt următoarele:

- actul de identitate, în original şi copie;
- certificat de naştere, în original şi copie;
- actele de studii eliberate în condiţiile legii, în original şi copie;
- actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice;
- cerere de înscriere la programul de formare profesională şi angajament;
- recomandare din partea biroului de informare şi consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere, din cadrul agenţiei.

     Informaţii suplimentare despre aceste programe de formare profesională se pot obţine la sediul instituţiei din Brasov, Str. Lungă, Nr.1A, cam.8 sau la tel. 0268/416.879, int. 124.