Posibilitate de recalificare în 7 meserii, în martie 2020, la AJOFM Braşov!

    Administrator pensiune turistică, bucătar, coafor, expert achiziţii publice, inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, lucrător în comerţ şi sudor. Acestea sunt cele şapte meserii pentru care se pot pregăti şomerii braşoveni, începând din această lună. Asta cu condiţia să fie înscrişi în baza de date a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Braşov.

    Perioada preconizată pentru începerea celor 7 cursuri de formare profesională este cuprinsă între 24 – 27 martie 2020, iar durata lor este cuprinsă între 2 şi 6 luni, în funcţie de curs.

   Studiile necesare pentru participarea la unul din cursurile de formare profesională sunt: pentru cursul de expert achiziţii publice – studii superioare economice, juridice sau tehnice, pentru cursul de inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă – liceu de profil tehnic cu diplomă de bacalaureat, pentru cursurile de administrator pensiune turistică, coafor şi sudor - studii minime obligatorii, iar pentru cursurile de bucătar şi lucrător în comert - învăţământ gimnazial.

    Cursurile sunt organizate, în mod gratuit, pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la AJOFM Brașov.

  Pentru a se înscrie la cursuri, şomerii trebuie să alcătuiască un dosar care să cuprindă, în original şi copie, actul de identitate, certificat de naştere, actele de studii eliberate în condiţiile legii, actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice. De asemenea, trebuie să completeze o cerere de înscriere la programul de formare profesională şi un angajament şi să aibă o recomandare din partea biroului de informare şi consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere, din cadrul agenţiei.

     Informaţii suplimentare despre aceste programe de formare profesională se pot obţine la sediul instituţiei din Braşov, str. Lungă, nr.1A, cam.8 sau la tel. 0268/416.879, int. 124.