În această lună şomerii braşoveni pot urma gratuit cursuri de formare  profesională pentru următoarele meserii: operator introducere validare si prelucrare date, inspector SSM, administrator pensiune turistică, sudor, cameristă şi cofetar patiser.

Perioada în care vor începe cele 6 cursuri de formare profesională este 19 – 27 martie  2015, astfel: 19 martie – operator introducere validare şi prelucrare date; 20 martie - inspector SSM; 25 martie - administrator pensiune turistică; 26 martie – cameristă şi cofetar patiser; 27 martie - sudor.

Studiile necesare în vederea participării la unul din cursurile de formare profesională sunt: studii superioare tehnice pentru cursul de inspector SSM, liceul pentru cursul de operator introducere şi validare date; şcoală profesională de profil tehnic pentru cursul de sudo; şcoală profesională pentru cursul de cofetar patiser şi studii minime obligatorii pentru cursurile de administrator pensiune turistica si cameristă.

Durata cursurilor este de 2 luni pentru cursul de inspector SSM, 3 luni pentru cameristă, 6 luni pentru cursurile de administrator pensiune turistica, sudor si cofetar patiser.

Aceste cursuri sunt organizate, în mod gratuit, pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov (şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi).
Înscrierea la cursurile de calificare/recalificare se face pe baza recomandării emise de compartimentul de informare şi consiliere privind cariera/serviciul mediere, în baza unei cereri însoţită de următoarele documente:
• actul de identitate, în original şi copie;
• certificat de naştere, în original şi copie;
• actele de studii eliberate în condiţiile legii, în original şi copie;
• actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice ;
• cerere de înscriere la programul de formare profesională şi angajament ;
• recomandare din partea biroului de informare şi consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere, din cadrul agenţiei.
Informaţii suplimentare despre aceste programe de formare profesională se pot obţine la sediul instituţiei din Brasov, Str. Lungă, Nr.1A, cam.8.