Persoanele care realizează venituri din activităţi independente pentru care asigurarea în sistemul public de pensii este obligatorie, vor plăti contribuţiile la pensii la unităţile Trezorerie statului, din cadrul organelor fiscale în raza cărora îşi au domiciliul, anunţă reprezentanţii Casei Judeţene de Pensii (CJP). Modificarea este făcută conform OUG 125/2011, anunţă presa locală. 

În următoarea perioadă vor fi transmise către ANAF informaţiile referitoare la declaraţiile individuale de asigurare din evidenţa CJP. Persoanele care se vor autoriza pentru activităţile menţionate de ordonanţă vor trebui să completeze şi depune declaraţia privind venitul asigurat la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa unde îşi au domiciliul. Modelul, conţinutul, modul de depunere şi de gestionare a declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul de pensii, vor putea fi descarcate de pe site-ul ANAF -www.anaf.ro. Informaţii suplimentare privind conturile bancare în care se vor face plăţile vor fi afişate la sediul Casei de Pensii, dar şi pe pagina de Internet a instituţiei, la adresa www.casadepensiibv.ro.