First Job School anunta lansarea proiectului “Participarea la programe de invatare la locul de munca- premisa pentru viitoarea cariera”, marti, 10.11.2020, ora 15.00 la sediul First Job School din strada De Mijloc, nr. 90, Brasov.


Obiectivul general al proiectului urmareste cresterea participarii la programe de învaþare la locul de munca a elevilor din învatamântul secundar si tertiar non-universitar, prin participarea a 165 elevi din regiunea Centru la stagii de practica la angajatori care activeaza in domeniul electric, electronic, electronica-automatizari, mecanic. Domeniile selectate prin proiect sunt incluse in Anexa 5, fac parte din sectoarele economice cu potential competitiv conform SNC si sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.


Proiectul “Participarea la programe de invatare la locul de munca- premisa pentru viitoarea cariera”este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. Proiectul este complementar cu proiectele implementate pana in prezent de catre First Job School SRL si care au implicat formare profesionala a somerilor, somerilor de lunga durata, persoanelor inactive si femeilor dar si formarea profesionala a angajatilor, managerilor si personalului din departamentele de resurse umane ale intreprinderilor care activeaza in domenii SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.Proiectul propune activitati specifice destinate solutionarii principalelor probleme cu care se confrunta grupul tinta:


l CAMPANIE DE PROMOVARE PRIVIND BENEFICIILE PARTICIPARII LA STAGII DE PRACTICA LA AGENTI ECONOMICI. Mesajele campaniei se vor axa pe promovarea beneficiilor participarii la stagii de practica la agenti economici si la servicii de orientare si consiliere pentru a-si dezvolta cunostintele si competentele profesionale practice si competentele complementare necesare la un viitor loc de munca si pentru a-si creste nivelul de angajabilitate.


l SELECTIA UNITATILOR DE INVATAMANT SI A AGENTILOR ECONOMICI LA CARE SE VOR EFECTUA STAGIILE DE PRACTICA SI INCHEIEREA CONVENTIILOR DE PRACTICA. Selectia unitatilor de invatamant si a agentilor economici la care se vor efectua stagiile de practica si incheierea conventiilor de practica –activitatea contribuie direct la realizarea OS2 al proeictului- Dezvoltarea unor parteneriate sustenabile intre 2 institutii de invatamant secundar si tertiar non universitar si 30 agenti economici din sectoareale competitive din regiunea Centru.


l ORGANIZAREA STAGIILOR DE PRACTICA SI DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE COMUNICARE BILATERALA. Activitatea are drept scop asigurarea prealabila a conditiilor optime de organizare a stagiilor de practica si a comunicarii intre toti factorii implicati.

 

l ORGANIZAREA UNEI CAMPANII PRIVIND NEDISCRIMINAREA. Scopul acestei activitati este de ai inarma pe tinerii elevi cu informatiile necesare pentru a identifica situatiile discriminatorii , pentru nu practica si a nu deveni victime ale situatiilor discriminatorii

 

l CONSILIEREA SI ORIENTAREA. Activitatea consta in organizarea si oferirea de servicii personalizate de informare si consiliere profesionala pentru grupul tinta, organizate sub forma de sedinte individuale si de sedinte de grup precum si activitati si sedinte de mediere a muncii.


l INFIINTAREA UNUI CENTRU TIC PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENTLOR DIGITALE ALE GRUPULUI TINTA. Activitatea urmareste sa creasca gradul de adaptare a elevilor la piata muncii prin achizitia de competente transversale de utilizare a tehnologiei TIC, cu aplicabilitate in invatarea la locul de munca si gasirea unui loc de munca.


Pentru mai multe detalii despre proiect ne puteti contacta la office@hrcromania.ro sau la telefon 0268511951.