Vasile Oltean - " patriarhul Scheiului"
E patriarhul de suflet, simţire şi carte al Şcheiului. De zeci de ani - o viaţā de om! - părintele- profesor,  Vasile Oltean , se încălzeşte doar la soarele cunoaşterii . Pentru că  soarele cel adevărat  îl vede putin.  Lumea lui sunt cărţile. Hrisoave si tomuri vechi pe care le mangâie cu mâini tremurânde .  Cu emoţia cu care atingi moaştele sfinte , de la care aştepţi vindecare. 
 Acum , peste cărți... plouă .  Între chichițe legislative și meandre administrative , nimeni nu dă banii necesari reparațiilor pentru muzeu.  6000 de cărți . 30000 de documente. Si tot atâtea comori îngropate în uitare și amenințate de distrugere. Prima Şcoală Românească  a trecut demnā prin veacuri. Va trece si prin timpurile noastre? 
 
 
Prima Școalâ Românească- extremă urgență! 
 „Ţiglele sunt sparte şi tavanele au cedat . Suntem nevoiţi ca în perioada ploilor să mutăm documentele dintr-o parte în alta, ca să nu fie afectate de precipitaţii. Schimbām gāletile în care se adunā apa. Avem responsabilitatea păstrării la o temperatură constantă şi îndeplinim toate condiţiile cerute de patrimoniu, dar nu putem sā ne luptăm cu natura”, spune directorul Muzeului Prima Şcoală Românească 

 • Clădire nereparată din... 1773!

O anexă a unei clădiri a muzeului nu a fost reparată din anul 1773, adică de 243 de ani. „Sunt 15 camere care au ajuns într-o stare jalnică din cauza ţiglelor sparte, lucru motivat şi de vechimea clădirii. În anexa de lângă muzeu ne este şi frică să intrăm să nu se prăbuşească pe noi” a mai spus Oltean.
 Secretariatul de Stat pentru culte  a alocat la finele anului trecut suma de 200.000 de lei, dar „fondurile ministeriale s-au cheltuit cu devizele şi cu plata . I-am primit DEGEABA, pentru că lucrările costă încă odată pe atât” - spune directorul muzeului. 
 
 
 
9 muzee sub aceeasi umbrelā
Cărturar de mileniul 3 , Vasile Oltean a pierdut demult şirul cărţilor citite, ori al documentelor scormonite, scuturate şi de praf si de uitare.  Greu de imaginat altul ca el! 
Muncește de patru decenii la umbra Bisericii Sfântul Nicolaie.  În Şcheii Brasovului urmele trecutului sunt peste tot. 
"Puţini braşoveni  ştiu că în jurul bisericii mai sunt încă opt muzee: Muzeul Ex-Libris, care este unic în ţară cu 21 de mii de piese,  apoi este Muzeul de pictură Mironescu, celebrul pictor braşovean, Muzeul de muzică Tudor Ciortea cu miniorga din S.U.A de acum 200 de ani, cu manuscrisul lui Enescu şi multe valori muzicale. Mai este Muzeul Brâncoveanu cu 110 cărţi şi mii de documente Brâncoveanu, Muzeul Şaguna - marele nostru cărturar cu care ne mândrim la Braşov, camere memoriale şi un foarte frumos Muzeul al Junilor”, spune , fārā sā respire, Vasile Oltean. 


Cu mâna întinsā pentru muzeu 
Dacā treci pragul modest, dar atât de primitor, Vasile Oltean e gata oricând să dea cuvinte amintirilor: o legendă , o poveste, un crâmpei de adevăr nemaiauzit  sunt gata să ţâşnească spre urechile aplecate către istorie! Anton Pann, Diaconu Coresi, Ciprian Porumbescu, Andrei Șaguna...nume şi vieţi acoperite de glorie si de lumină! Dar drumurile turiştilor ocolesc Prima Şcoală Românească. Mulţi pentru că nu ştiu de ea. Alţii pentru că nu sunt îndreptaţi acolo de cei care ar avea căderea să o facă. 
„ M-ar ajuta extraordinar de mult dacă aş avea grupuri de turişti pentru că sunt atâtea manifestări în Poiană şi peste tot . Oaspeţii, care le vin braşovenilor pe structura aceasta , ar fi bine să vină şi la noi, dar trebuie ca cineva să le spună  să vină, că ei nu vin de la sine ”, spune , cu tristețe , Vasile Oltean.
Fiu de ţăran, pārintele nu ştie să se plângă. Şi totuşi, acum, jenat, o face. Iese cu mâna întinsă pentru muzeul la care lucrează de o viaţă! 
„ Sunt jenat, sunt fiu de ţăran, iar ţăranul nu se plânge niciodată. Singurul om la care se plânge ţăranul este Dumnezeu”,  spune Vasile Oltean. 
 
Dați un leu pentru muzeu! 
Cărți vechi , peste care au trecut sutele de ani. Şi cărţi noi care-şi  aşteaptă scrierea şi lumina de tipar. Acolo, lângă tiparniţa diaconului Coresi,  Vasile Oltean repetă, peste secole, spusele celui care s-a lepădat de cuvintele slavone, folosite de tipăriturile timpului,  întru gloria limbii moştenite de la străbuni. Primul tipar în limba romänā! 
 " Am scos cu tiparul, vouă, fraţi români, să vă fie de învăţătură!. Aşa veţi vedea voi înşivă comoara" - scria bătrànul Coresi. 
Acum peste comoarā plouă. Iar  noi , brașovenii, trebuie să deschidem umbrela: Să spunem: 
Dați un leu pentru muzeu! 
CONT : RO34BRDE080SV05848350800
 

Biletul costă cât o pâine 
Un bilet de intrare costă cât o pâine , ceva mai mare. În schimbul  a 5 lei poţi sta în băncuțele în care au stat cândva învățăceii lui Anton Pan sau poți vedea cărţi unice. Sunt primele  tipărituri în limba română, realizate de diaconul Coresi, editor şi tipograf, venit la Braşov în 1556 . Tiparniţa este încă funcţională.  Biletele sunt singura sursă de finanțare pentru muzeu. 
 
Nimeni nu e profet în țara lui
7 preşedinti de stat, 51 de prim miniştri şi 70 de ambasadori au venit la Prima Ș coalā Românească. După poveştile lui Vasile Oltean au plecat toți   entuziasmaţi!  Dar...nimeni nu e profet în ţara lui! Aşa grăieşte, trist , una dintre cele mai înţelepte ziceri ale pământenilor.
 Profesorul  Oltean ne ajută să nu uităm. El nu vrea să uite nimic. Şi scrie. Şi scrie. Şi scrie. Cu speranța că odată, cândva, cineva se va bucura că la început de mileniu III , un om cu suflet frumos nu a vrut să uite. Nu a vrut să renunţe . Nu a vrut să stingă lumina!