Pacienţii români care au beneficiat de servicii medicale necesare în străinătate pentru care, mai apoi, au cerut decontare de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate , nu vor mai trebui să-şi traducă documentele medicale în limba română, pe banii lor.
   Le vor duce la CNAS, iar instituţia se va ocupa de traducerea lor.
   Potrivit reprezentanţilor instituției, procedura de rambursare din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate a contravalorii serviciilor medicale care au devenit necesare pe perioada şederii temporare a asiguraţilor din România în alte state membre ale Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European se simplifică, în sensul că documentele medicale pe baza cărora se solicită rambursarea nu vor mai trebui traduse de solicitant în limba română.
  Conform unui Ordin semnat de preşedintele CNAS, Răzvan Vulcănescu, care va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, responsabilitatea traducerii în limba română a documentelor medicale de un traducător autorizat va reveni casei de asigurări de sănătate la care se depune cererea de rambursare.
   Actul normativ menţionat pune în acord reglementările naţionale cu cele europene, care prevăd că autorităţile, instituţiile şi jurisdicţiile dintr-un stat membru al Uniunii Europene nu pot respinge cererile sau alte documente ce le sunt prezentate, în temeiul faptului că sunt redactate într-o limbă oficială a altui stat membru, în cazul în care această limbă este recunoscută ca limbă oficială a instituţiilor Comunităţii.