Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADR) scoate la concurs, în cadrul Direcţiilor Regionale de Drumuri şi Poduri, 28 de posturi de specialitate. Un sfert dintre acestea - şapte posturi de inginer, sunt scoase la concurs în cadrul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Braşov. Candidatul pentru un astfel de post trebuie să aibă abilităţi de lucru cu computerul - utilizare MS Office (Word, Excel, Power Point), Windows, Internet Explorer, AutoCAD sau echivalent - şi să cunoască o limbă de circulaţie internaţională la nivel avansat (engleză, franceză, germană). Îndeplinirea cerinţelor privind experienţa profesională se demonstrează prin prezentarea de recomandări/ contracte de muncă/alte documente justificative.