Operatorii economici trebuie să îşi schimbe vechile case de marcat cu unele cu jurnal electronic, etapizat, până la 1 noiembrie 2017, pentru a putea transmite date fiscale în regim online către sistemul informatic al ANAF, care urmează să fie implementat în 2018. Prevederea este cuprinsă într-un proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea OUG privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.