Faţă de obligaţiile declarative lunare obişnuite, Calendarul lunii februarie impune următoarele termene, anunţă Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov.10 februarie este ultima zi pentru:

-     depunerea formularului 096 “Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal”, de către persoanele înregistrate conform art. 153 din Codul Fiscal, care nu au depăşit în anul 2011 cifra de afaceri de 35.000 euro realizată sau recalculată şi a căror cifră de afaceri realizată de la data de 1 ianuarie 2012 până la data solicitării scoaterii din evidenţă nu depăşeşte plafonul de scutire de 35.000 euro calculat proporţional cu perioada scursă de la începutul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă, în vederea solicitării scoaterii din evidenţa ca plătitor de TVA [art. 152 alin. (7) Cod fiscal, modificat OUG nr. 125/2011, OPANAF nr. 53/2012]


27 februarie este ultima zi pentru:


-      depunerea formularului 224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”, de către persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi desfăşurate în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, cu termen lunar; [art. 60 alin. (2) Cod fiscal şi OMEF 2371/2007]

-    depunerea formularului 306 “Cerere privind utilizarea ca perioada fiscala pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic” de către persoanele impozabile din punctul de vedere al TVA care solicita aprobarea unei alte perioade fiscale pentru TVA decât luna sau trimestrul şi anume:

-    semestrul calendaristic, daca efectuează operaţiuni impozabile numai pe maximum 3 luni calendaristice dintr-un semestru; sau

-    anul calendaristic, dacă efectuează operaţiuni impozabile numai pe maximum 6 luni calendaristice dintr-o perioadă de un an calendaristic;

[pct. 80 alin. (2)-(3) din Normele metodologice la art. 1561 alin. (7) Cod Fiscal şi OPANAF 6/2010]

-     depunerea formularului 392 A “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul 2011” de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului 2011, este mai mică de 35.000 euro, echivalent al 119.000 lei [art. 1563 alin. (4) Cod fiscal OPANAF 1081/2011]

-    depunerea formularului 392 B “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul 2011” de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal, a căror cifră de afaceri, realizată la finele anului 2011, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este mai mică de 35.000 euro, echivalent al 119.000 lei. [art. 1563 alin. (5) Cod fiscal OPANAF 1081/2011]

-   depunerea formularului 393 “Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul 2011” de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal, care în cursul anului 2011 au prestat servicii de transport internaţional de persoane, cu locul de plecare România; [art. 1563 alin (6) Cod fiscal şi OPANAF 1081/2011]

-    depunerea formularului 394 “Declaraţie informativă privind livrările / prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional” de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, a căror perioada fiscală la TVA este luna calendaristică; [art. 53 Cod de procedura fiscală şi OMFP 3596/2011]


29 februarie este ultima zi pentru:

-     depunerea formularului 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”

-   depunerea, de către plătitorii de venituri din salarii a fişelor fiscale, formular 210 “Fişa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii”, în format electronic, însoţite de un borderou privind conţinutul acestora, semnat şi ştampilat conform legii, pentru anul fiscal 2011. [art. I pct. 33 alin. (10) OG 30/2011 şi OPANAF nr. 2293/2007]. Fişele fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii, pentru salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în  cadrul  sediilor secundare,  se depun  de către contribuabilul care a înfiinţat respectivele sedii secundare, la organul fiscal competent pentru administrarea acestuia.

-  depunerea de către entităţile care, de la constituire până la 31 decembrie 2011, nu au desfăşurat activitate a unei declaraţii pe propria răspundere care să cuprindă toate datele de identificare a entităţii: denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare), adresa şi numărul de telefon, numărul de înregistrare la registrul comerţului, codul unic de înregistrare, capitalul social. [art. 36 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 şi OMFP nr. 52/2012]

-   depunerea “Declaraţiei anuale privind impozitul pe reprezentanţe” de către persoanele juridice străine care datorează impozitul pe reprezentanţă; [art. 124 alin. (2) Cod fiscal şi OMFP nr. 460/2004]

-   depunerea formularului 400 “Declaraţie informativă privind veniturile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate”, de către plătitorii de venituri din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate [art. 119 alin. (11) Cod fiscal şi OMEF nr. 564/2007]

Detalii şi pe www.bv.finantepublice.ro.