Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov anunţă publicarea pe site-ul instituţiei, respectiv http://bv.finantepublice.ro, la secţiunea Calendar obligaţii fiscale, a calendarului obligaţiilor fiscale pentru luna noiembrie 2012.
    Calendarul lunii noiembrie impune următoarele termene:
7 noiembrie este ultima zi pentru:
-    depunerea formularului 092 "Declaraţie de menţiuni", de către plătitorii de TVA, care au în anul 2012 ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic şi au efectuat o achiziţie intracomunitară de bunuri în luna octombrie 2012 (pentru schimbarea perioadei fiscale din trimestru în luna, începând cu luna noiembrie 2012);

12 noiembrie este ultima zi pentru:
-    depunerea "Declaraţiei de menţiuni" - formular 010, 070 sau 020, de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, în vederea înregistrării în scopuri de TVA în urma depăşirii plafonului de scutire de TVA de 65.000 euro în luna precedentă;
-    depunerea, dacă se doreşte scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA, a formularului 096 "Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării in scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal", de către:
§    persoanele înregistrate ca plătitoare de TVA (cf art. 153) anterior anului 2012, care nu au depăşit în anul 2011 cifra de afaceri de 119.000 lei şi cifra de afaceri de 220.000 lei la data solicitării;
§    persoanele înregistrate ca plătitoare de TVA (cf art. 153) în anul 2012 care nu au depăşit cifra de afaceri de 220.000 lei la data solicitării.

26 noiembrie este ultima zi pentru:

-    efectuarea plăţilor anticipate de impozit, a doua rată, de către persoanele fizice care obţin venituri din activităţi agricole, reprezentând 50% din impozitul aferent acestui venit   [art. 82 alin (3) Cod fiscal]
-    efectuarea plăţilor anticipate pentru contribuţia de a 21 urări de sănătate, a doua rată, de către persoanele fizice prevăzute la art. 29621 alin. (1) lit. g), care obţin venituri din activităţi agricole [art. 29624 alin. (4) din Codul fiscal].
-    efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală (a doua rată) de către contribuabilii care obţin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv. [art. 621 alin. (8), art. 622 alin. (3) Cod fiscal]

De asemenea 25 noiembrie este data limită de depunere a declaraţiilor lunare obişnuite, respectiv:
-    Formularul 100 – „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
-    Formularul  112 – „Declaraţie privind obligaţia de plată a contribuţiei sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”
Plata contribuţiilor sociale de către plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului pe veniturile din:
-   activităţi de natura celor prevăzute la art. 52 alin. (1),
-   asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e),
-    activităţile agricole prevăzute la art. 71 lit. d) din Codul fiscal,
se face în CONTUL UNIC 55.02, conform Ordinului ANAF nr. 1235/2012 publicat în MO nr.619/29.08.2012, care modifică şi înlocuieşte anexa 2 privind nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale care se plătesc în contul unic, prevăzut de Ordinul ANAF nr. 1294/2007.
-    Formularul 224 – „Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”
-    Formularul 300 – „Decont de taxă pe valoarea adăugată”
-    Formularul 301 – „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”
-    Formularul 311 – „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxei pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal”
-    Formularul   390 -  VIES  „Declaraţie  recapitulativă privind livrările / achiziţiile / prestările intracomunitare”
-    Formularul 394 – „Declaraţie informativă privind livrările / prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”