Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov anunţă publicarea pe site-ul instituţiei, respectiv http://bv.finantepublice.ro, la secţiunea Calendar obligaţii fiscale, a calendarului obligaţiilor fiscale pentru luna iunie 2013.
           
Calendarul lunii iunie impune următoarele termene:

 25 iunie este ultima zi pentru:

-    depunerea formularului 221 "Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit", de către persoanele fizice care realizează în mod individual, venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea, creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală, care au depus sau nu au depus declaraţia până la data intrării în vigoare a Legii nr.168/2013 (1 iunie 2013), astfel:

o persoanele care au depus deja declaraţia până la 1 iunie 2013 vor depune o nouă declaraţie numai dacă s-au modificat limitele prevăzute la art.72 alin.(2) din Codul fiscal, privind grupa produse vegetale sau animale, plafonul neimpozabil etc., pentru activitatea desfăşurată;

o persoanele care nu au depus declaraţia până la 1 iunie 2013 o vor depune până la 25 iunie 2013, depunerea până la 25 iunie neconsiderându-se depunere cu întârziere.

Declaraţia va cuprinde informaţii privind suprafeţe cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai 2013.

[art. 74 alin. (2) Cod fiscal si OPANAF nr. 476/2013, Legea nr. 168/2013]-     efectuarea plăţilor anticipate, pentru trimestrul II, de către persoanele fizice care obţin venituri din: activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, precum şi din silvicultură şi piscicultură, cu excepţia veniturilor din arendare şi care sunt obligate să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă.

[art. 53 si art. 82 alin (1)-(3) din Codul fiscal]

-     efectuarea plăţilor anticipate de contribuţii sociale, pentru trimestrul II, de către persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente, respectiv de către

o întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;

o membrii întreprinderii familiale;

o persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;

o persoanele care realizează venituri din profesii libere;

o persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;

 [art. 29624 alin. (4) din Codul fiscal]

 
De asemenea 25 iunie este data limită de depunere a declaraţiilor lunare obişnuite, respectiv:

-     Formularul 097 – „Notificare privind aplicarea / încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”

-     Formularul 100 – „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

-     Formularul  112 – „Declaraţie privind obligaţia de plată a contribuţiei sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

-     Formularul 224 – „Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”

-     Formularul 300 – „Decont de taxă pe valoarea adăugată”

-     Formularul 301 – „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”

-     Formularul 311 – „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxei pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal”

-     Formularul   390 -  VIES  „Declaraţie  recapitulativă privind livrările / achiziţiile / prestările intracomunitare”

-     Formularul 394 – „Declaraţie informativă privind livrările / prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”