Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov anunţă publicarea pe site-ul instituţiei, respectiv http://bv.finantepublice.ro, la secţiunea Calendar obligaţii fiscale, a calendarului obligaţiilor fiscale pentru luna august 2012.
    Calendarul lunii august prezintă obligaţiile declarative lunare obişnuite, respectiv:
-    7 august – Formularul 092 „Declaraţie de menţiuni”
-    10 august - Formularul 096 „Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării in scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal”
-    25 august
-    Formularul 100 – „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
-    Formularul  112 – „Declaraţie privind obligaţia de plată a contribuţiei sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”
-    Formularul 224 – „Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”
-   Formularul 300 – „Decont de taxă pe valoarea adăugată”
-    Formularul 301 – „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”
-   Formularul 311 – „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxei pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal”
-    Formularul   390 -  VIES  „Declaraţie  recapitulativă privind livrările / achiziţiile / prestările intracomunitare”
-    Formularul 394 – „Declaraţie informativă privind livrările / prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”

În plus faţă de formularele de mai sus, calendarul lunii august mai impune următorul termen:
-16 august este ultima zi pentru - depunerea raportării contabile la 30 iunie 2012, de către operatorii economici care la data de -31.12.2011 au înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro. Operatorii economici care au înregistrat o cifră de afaceri la 31.12.2011 sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, cei care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2012, cei care în tot semestrul I al anului 2012 s-au aflat în inactivitate temporară, cei înfiinţaţi în cursul anului 2012, persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, organizaţiile fără scop patrimonial, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2012.
    Pentru determinarea plafonului cifrei de afaceri se utilizează cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data încheierii exerciţiului financiar precedent (curs la 31.12.2011 - 4,3197 lei/euro)
    Raportările contabile se compun din trei formulare: Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor  proprii-cod   10,   Contul   de   profit  şi   pierdere-cod   20,   Date informative-cod 30.
    Formatul electronic al raportării contabile conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de MFP, care este pus la dispoziţia operatorilor economici gratuit de unităţile teritoriale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la adresa www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă Contribuabili/Programe Utile/Situaţii financiare.