Braşovul va avea cel mai modern complex pentru îngrijirea, reabilitarea şi protecţia ursului!


 Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. a finalizat documentaţia necesară pentru înfiinţarea unui complex pentru îngrijirea, reabilitarea şi protecţia ursului brun, în valoare de 2 milioane de euro.

   Acest complex va asigura creşterea şi protecţia ursului brun, reabilitarea puilor de urs, precum şi îmbunătăţirea stării de conservare a populaţiei de urs brun din România, dar şi oferirea unei soluţii viabile în rezolvarea tot mai deselor conflicte om-urs.

   După deschiderea axei de finanţare, RPLP Kronstadt RA va depune cererea de finanţare în vederea realizării proiectului „Implementarea măsurilor cuprinse în planul naţional de acţiune pentru ursul brun (Ursus arctos) din România”, pentru a obține bani prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1. - Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate.

     „Zilele acestea am finalizat pregătirea dosarului pentru finanţarea construirii complexului pentru reabilitarea şi protecţia ursului brun, inclusiv studiul de fezabilitate. În momentul în care se va deschide axa de finanţare europeană, împreună cu Ministerul Mediului, vom depune cererea de finanţare. În acest complex ne propunem să reducem la maxim interacţiunea om-urs. De exemplu, pentru hrănirea puilor luăm în calcul folosirea unei drone. Am găsit deja un model care poate transporta 5 kg. De asemenea, pentru hrănirea adulţilor soluţia pe care am identificat-o este cea a realizării unui funicular. Avem în plan ca din acest complex să eliberăm unele exemplare. Credem că aceasta este una dintre soluţiile viabile pentru a gestiona eficient situaţiile de conflict dintre urşi şi oameni. Relocarea la o distanţă mai mică de 100 km este o poveste. Într-o zi ursul este înapoi. Pentru a-i putea muta la distanţe mari, este nevoie de acordul fondului cinegetic în care urmează să ajungă ursul, dar nimeni nu vrea să primească un urs problemă” , a declarat directorul RPLP Kronstadt RA, Dan Olteanu.

   Tehnologia de îngrijire şi reabilitare a urşilor are în vedere crearea unei reţele funcţionale de compartimente în care, pe lângă adăpost şi linişte, să se asigure condiţiile optime în vederea reabilitării exemplarelor din complex şi posibilitatea ca acestea să se poată hrăni singure în spaţiul astfel creat.

   Complexul va avea o suprafaţă totală de 61,2 hectare, care va fi compartimentată astfel: compartiment urs mascul - 41.80 ha, compartiment urs femelă - 16,82 ha, compartiment urs pui - 1,35 ha, compartiment carantină urs mascul – 0,71 ha, compartiment carantină urs femele cu pui - 0,36 ha, compartiment carantină urs pui - 0,14 ha.

       Aceste compartimente sunt prevăzute, fiecare, cu un punct de hrănire, o adăpătoare, o scăldătoare şi căi de acces special amenajate pentru intervenţii. Aceste căi de acces vor fi folosite doar de personalul responsabil de îngrijirea animalelor.

   Un aspect aparte îl constituie compartimentul de reabilitare a puilor de urs. În acest compartiment intervenţia personalului va fi cât mai puţin vizibilă posibil, pentru distribuirea hranei urmând a se utiliza o dronă, achiziţionată în cadrul proiectului, hrănirea puilor de urs făcându-se în puncte de hrănire diferite, utilizând hrană cât mai diversificată şi plasată în diferite locuri pentru a stimula tinerele exemplare de urs să o descopere ca şi în mediul natural de viaţă al ursului. Din acest compartiment unele exemplare de urs vor fi redate mediului natural, iar cele care nu manifestă aptitudini normale mediului de viaţă sălbatic vor fi introduse în compartimentele complexului, criteriul principal fiind sexul animalului.

      Prima etapă în procedură este introducerea exemplarelor de urs în compartimentele de carantină, criteriul departajării fiind vârsta şi sexul.

     Toate exemplarele de urs brun, care vor fi aduse în complex, vor fi consultate şi evaluate de către medicul veterinar, înainte de a fi introduse în compartimentele de carantină.

     După 35 - 40 de zile petrecute în compartimentele de carantină, fiecare exemplar de urs va fi repartizat în compartimentele corespunzătoare.

    Complexul va avea o capacitate de 60 exemplare de urs brun din care 40 masculi, 15 femele, 5 pui.

     Toate dotările complexului vor fi asigurate prin proiect (alimentare energie electrică, sistem supraveghere video şi cuşcă cu platformă pentru transport urşi). Pentru reducerea contactului cu omul, regia va achiziţiona, în cadrul proiectului, pe lângă drona necesară hrănirii puilor de urs, şi un funicular pentru hrănirea celorlalte efective din cadrul complexului.

    Complexul va avea o lungime totală a împrejmuirii este de 5581 m, din care 3800 m împrejmuire exterioară şi 1781 m împrejmuire compartimente interioare.

     Mărimea populaţiei de urs din România a cunoscut mari variaţii în timp datorită presiunii antropice, scăzând foarte mult după cel de-al Doilea Război Mondial. La sfârşitul războiului populaţia estimată era de aproximativ 1.000 de exemplare, după care a urmat o perioadă de creştere semnificativă. În 2016 populaţia estimată era de aproximativ 6050-6640 de exemplare, conform studiilor efectuate în cadrul Planului de acţiune al populaţiei de urs din România.