Doar 8 din 100 vor avea însă normă întreagă şi contract pe perioadă nedeterminată.

  2.250 de locuri de muncă în învăţământul preuniversitar sunt scoase la concursul de ocuparea a posturilor şi catedrelor vacante (titularizare) din acest an pentru angajarea din anul şcolar 2018-2019.

  Însă, din acestea, doar 195 de catedre sunt titularizabile, adică dascălul va avea contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Restul catedrelor şi fracţiile de normă disponibile sunt pe perioadă determinată.

 Cele mai multe posturi scoase la concurs sunt pentru educatoare şi învăţătoare, indiferent că este vorba despre posturi titularizabile sau netitularizabile.

    Miza cea mare este pentru posturile cu viabilitate de minim 4 ani, mai exact, posturile titularizabile, unde profesorul va avea şi contract pe perioadă nedeterminată.

 „55 sunt pentru educatoare, 61 pentru învăţătoare, 4 pe chimie, 20 educaţie fizică şi sport, 6 engleză, 2 franceză, 3 de matematică. Astea sunt posturile de 4 ani de zile pentru care cei care dau titularizarea pot să opteze”, a explicat prof. Ion Negrilă, inspector şcolar general adjunct la Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Braşov.

  Pe lângă cele 195 de catedre titularizabile, mai sunt 722 de posturi cu angajare pe perioadă determinată şi alte 1.528 de fracţii de normă care, combinate, pot forma alte câteva sute de catedre.

    Pentru a se titulariza, candidatul trebuie să obţină minim nota 7 la proba scrisă a concursului, care va avea loc pe 11 iulie 2018. Până la concurs, însă, trebuie să susţină două inspecţii la clase şi să obţină minim nota 7.

      Pentru angajarea pe perioadă determinată, candidatul trebuie să obţină minim nota 5, la proba scrisă a concursului. Sunt şi situaţii în care un candidat poate obţine cea mai mare notă la disciplina pentru care a susţinut examenul şi să nu se poată titulariza, dacă nu există catedre disponibile.