Compania Apa Braşov a anunţat că a primit avizul de la ANRSC nr. 712604 din 4 septembrie 2019, potrivit căruia tarifele pentru serviciile de apă şi canalizare – epurare se ajustează cu inflaţia, pentru toate localităţile cuprinse în aria de operare. Astfel, din 1 octombrie 2019, preţul pentru un metru cub de apă va fi de 4,33 lei, cu 16 bani mai mult, iar cel de canalizare 2,98 lei, cu 10 bani în plus, inclusiv TVA.

  Ca urmare, utilizatorii vor plăti de la începutul lunii viitoare, 7,31 lei/mc pentru cele trei servicii furnizate de Compania Apa Braşov SA apă potabilă, canalizare şi epurare.

    Reprezentanţii companiei au anunţat că modificarea preţului are la bază Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51 din 2006, republicată, cu modificări şi completări, dar şi ordinul preşedintelui ANRSC nr. 65 din 2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare. De asemenea, noile tarife au fost stabilite în baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi contractul de credit nr. 41890 din 9 iunie 2011 cu BERD şi amendamentul nr. 1 din 2012 la acest contract.

    După această ajustare, Compania Apa Braşov a anunţat că se situează pe locul 30, din 45 de operatori existenţi, în clasamentul naţional al tarifelor.