Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt RA a demarat lucrările privind realizarea Parcului Dendrologic Kronstadt din cartierul Noua. Începând din această primăvară se vor planta aproximativ 630 de puieţi din 111 specii, care vor completa varietatea arborilor din noul Parc Dendrologic.

       În cadrul acestui proiect, regia invită persoanele interesate să participe la plantarea primilor arbori din acest parc, alături de elevi şi studenţi.

        Întâlnirea va fi şi o oportunitate pentru participanţi de a-şi prezenta eventualele propuneri privind modul de realizare a parcului sau pe orice alte subiecte care au legătură cu specificul activităţii RPLP Kronstadt. Calendarul acţiunilor de plantare se va stabili ulterior în funcţie de condiţiile meteorologice.

    Realizarea proiectului se face în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” şi Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

        Parcul va avea o suprafaţă de 25,2 hectare, din care aproximativ 3,9 hectare sunt dedicate lucrărilor de cercetare cu caracter experimental-demonstrativ, derulate împreună cu Facultatea de Silvicultură. Pe cele 25 de hectare vor fi plantaţi şi aclimatizaţi aproximativ 1.066 de arbori, din 263 de specii, autohtone şi exotice. În cazul speciilor exotice, s-a încercat identificarea unor exemplare reprezentative pentru pădurile de pe toate continentele. De asemenea, vor fi amenajate 10 alei principale şi 26 alei secundare, cu o lungime totală de 6.979 m şi o lăţime de 1,7 m.

   În prima etapă, specialiştii silvici din cadrul regiei au identificat fiecare arbore valoros din punct de vedere ştiinţific sau care asigură o diversitate cât mai mare a speciilor din viitorul parc. Astfel, au fost identificaţi 223 de arbori ce vor fi păstraţi în parcul dendrologic, fiind individualizaţi şi protejaţi cu bandă de semnalizare. În momentul de faţă se extrag arborii consideraţi fără valoare dendrologică, pentru a fi realizat asortimentul de specii dorite pentru realizarea parcului. Lemnul rezultat ca urmare a parcurgerii acestei etape va fi valorificat către populaţie.

   Valoarea totală estimată a investiţiei este de 3.382.781 lei fără TVA, valoare suportată din bugetul regiei, care însă caută şi surse alternative de finanţare.

  Regia doreşte creşterea gradului de conştientizare privind importanţa pădurii şi a valorilor acesteia şi urmăreşte implicarea în activitatea de plantare a elevilor şi studenţilor din Municipiul Braşov. Participarea la astfel de activităţi reprezintă o modalitate inedită de petrecere a timpului în aer liber, cu efecte benefice şi în ceea ce priveşte sănătatea.

  În cadrul întâlnirii de joi, 27 februarie 2020, ora 15.00, de la sediul regiei, din Braşov, str. Panselelor, nr. 23, bl.1, va avea loc o prezentare a proiectului Parcului Dendrologic Kronstadt şi vor fi comunicate şi aspecte privind campania de completare a regenerării naturale ce se va desfăşura în fondul forestier administrat de regie, cu sprijinul studenţilor din cadrul Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere Braşov, precum şi privind plantările ce vor fi derulate pe raza Municipiului Braşov, în colaborare cu serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Braşov.


    Şi pentru aceaste activităţi, regia îşi doreşte să coopteze elevi din cadrul unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului, dar şi alţi doritori.

  În cadrul campaniei, vor fi plantaţi peste 77.600 de arbori în fondul forestier şi peste 800 de arbori în intravilanul Municipiului Braşov.