In luna august 2014 somerii braşoveni pot urma gratuit cursuri de formare profesională pentru următoarele meserii: ospatar, bucatar, manichiurist-pedichiurist si barman.
Perioada în care vor începe cele 4 cursuri de formare profesională este 22 – 28 august 2014, astfel: 22 august– ospatar si bucatar; 26 august – manichiurist-pedichiurist; 28 august – barman; 
Studiile necesare în vederea participării la unul din cursurile de formare profesională sunt: scoala profesionala pentru cursurile de ospatar si barman si studii minime obligatorii pentru cursurile de bucatar si manichiurist-pedichiurist.
Durata cursurilor este de 3 luni pentru cursurile de manichiurist-pedichiurist si barman, 6 luni pentru cursurile de ospatar si bucatar.
Aceste cursuri sunt organizate, în mod gratuit, pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov (şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi).
Înscrierea la cursurile de calificare/recalificare se face pe baza recomandării emise de compartimentul de informare şi consiliere privind cariera/serviciul mediere, în baza unei cereri însoţită de următoarele documente:

•             actul de identitate, în original şi copie;
•             certificat de naştere, în original şi copie;
•             actele de studii eliberate în condiţiile legii, în original şi copie;
•             actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice ;
•             cerere de înscriere la programul de formare profesională şi angajament ;
•             recomandare din partea biroului de informare şi consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere, din cadrul agenţiei.