Eliberarea biletelor gratuite de călătorie pentru persoanele încadrate în grad de handicap conform prevederilor Legii 448/2006 pentru anul în curs se va face la ghișeele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Brașov din str. Apullum nr. 3 începând cu data de 4 februarie 2019.

  Întârzierea eliberării acestor documente este cauzată de faptul că, în conformitate cu prevederile HG 1017/20.12.2018, au fost modificate Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, de la începutul acestui an fiind introdus biletul unic de călătorie gratuită pentru transportul public interurban feroviar, rutier sau naval.

    Noile Norme instituie un format standard și niște măsuri de siguranță anti-falsificare, tipărirea noilor bilete de călătorie fiind în curs de realizare, DGASPC Brașov urmând a intra în posesia lor până la finele acestei luni.

    Până vor fi eliberate noile tichete, în ianuarie, beneficiarii le pot folosi pe cele neutilizate, primite în cursul anului 2018.

   Persoanele cu dizabilități pot folosi biletele de călătorie gratuită aferente anului 2018, în conformitate cu prevederile art. 3 din HG 1017/20.12.2018, și în luna ianuarie 2019, operatorii publici și privați de transport interurban rutier, feroviar sau naval având obligația de a accepta aceste documente.

  Eliberarea biletului de călătorie gratuită se va face, conform prevederilor art. 11 din HG 1017/2018, numai în baza cererii persoanei cu handicap, reprezentantului legal sau altei persoane cu împuternicire notarială în acest sens dată de către persoana cu handicap/reprezentantul legal, respectiv în baza cererii asistentului personal. Cererea se depune la DGASPC și va cuprinde numărul, data documentului de încadrare pe baza căruia se solicită biletele de călătorie gratuită și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

    Așadar biletele gratuite de călătorie pentru persoanele încadrate în grad de handicap, pentru anul în curs, vor putea fi ridicate din 4 februarie 2019, de la ghişeele DGASPC Braşov, din str. Apullum nr. 3. Programul este, de luni până vineri, între orele 8.30 – 12.30 şi 14.30 – 16.00.