Tetkron va efectua un bilanţ energetic al reţelei de termoficare din municipiu pe care îl va prezenta Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice în vederea stabilirii preţului la gigacalorie. În urma unei licitaţii organizate de Tetkron, acest bilanţ energetic va fi efectuat de către Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Energie din Bucureşti şi va costa 64.000 de lei, fără TVA, faţă de valoarea estimată de 80.000 de lei. Potrivit www.bizbrasov.ro, această documentaţie se va elabora în maximum două luni, iar prin acest studiu se vor stabili măsuri de eficientizare a consumului şi de reducere a pierderilor de energie din sistem, cât şi baza necesară obţinerii tarifelor care să reflecte pierderile reale de energie termică din sistem. Bilanţul energetic va fi întocmit pe fiecare din cele patru subsisteme componente ale Tetkron, respectiv pe cele 14 centrale termice de cvartal şi reţeaua de distribuţie aferentă, dar şi pentru punctele termice, cu reţeaua aferentă, alimentate din sursele Bepco Nord, Bepco Metrom şi Bepco Noua.