Pompierii braşoveni amintesc că termenul prorogat pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu a expirat pe 30 septembrie.

Astfel, începând cu 1 octombrie, beneficiarii sau proprietarii construcţiilor care au obligaţia obţinerii acestui act administrativ sunt pasibili de sancţionare contravenţională, pentru nedeţinerea acestuia.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Brașov, cpt. Ciprian Sfreja, punerea în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, a construcţiilor şi amenajărilor noi, ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare de destinaţie, atrage după sine amenzi cuprinse între 20.000 şi 50.000 lei.

ISU Braşov susţine că nu urmăreşte să îi amendeze pe cei care nu au reuşit până acum să intre în legalitate, ci încearcă să îi ajute să obţină toate avizele şi autorizaţiile necesare înainte de aplicarea de sancţiuni. 

Documentaţia tehnică în baza căreia se emite autorizaţia de securitate la incendiu trebuie întocmită, conform prevederilor legale, de către proiectanţi şi certificată de către verificatorii de proiecte atestaţi. Pentru obţinerea acestui act administrativ, ISU Braşov nu percepe vreo taxă.

În cazul în care este constatată încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă pot decide oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, sancţiune care nu este condiţionată de existenţa autorizaţiei de securitate la incendiu.

Criteriile pentru aplicarea măsurii complementare de oprire a funcţionării ori utilizării sunt reglementate în HG 915/2015.