Rectorul Universităţii Transilvania, Ioan Vasile Abrudan şi-a ales echipa de prorectori cu care, timp de patru ani, va conduce instituşia de învăţământ. Propunerile rectorului au fost aprobate de Senatul Universităţii. Astfel prorector pentru activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizare este prof. dr. ing. Doru Talabă, prorector pentru internaţionalizarea universităţii şi evaluarea calităţii este prof. dr. ing. Simona Lache, prorector pentru activitatea cu studenţii şi legătura cu mediul economic şi cultural este prof. dr. ing. Daniel Munteanu. Prof.dr. Mihaela Gheorghe este prorector pentru activitatea didactică, iar prof. dr. Liliana Rogozea – prorector pentru relaţii publice şi promovarea imaginii universităţii. După alegerea prorectorilor, urmează alegerea noilor decani ai facultăţilor. Fiecare facultate trebuie să valideze minim două candidaturi. Decanii vor fi prezentaţi rectorului, care va alege noua conducere la nivelul fiecărei facultăţi..